Ta strona używa plików cookie!
close

Podstawy prawne

Data dodania: 21 grudnia 2015 r.

Podstawę prawną funkcjonowania KPP w Świdnicy stanowi m.in. :

-Regulamin KPP w Świdnicy z dnia 08.04.2011r.

-Regulamin zmieniający Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy z dnia 01.06.2011r. 

-Regulamin zmieniający Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy z dnia 09.06.2014r.

-Ustawa o Policji z dnia 06.04.1990r. 

 

REGULAMIN

Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy

z dnia  08.04.2011 roku

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 06 kwietnia 1990 roku o Policji ( Dz.U. 2007r. nr 43 poz.277 z późn. zm.1 ) ustala się, co następuje:

Ustala się regulamin Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy zwanej dalej ,,Komendą” określający :

 

 • strukturę organizacyjną Komendy;
 • tryb kierowania Komendą;
 • zadania komórek organizacyjnych Komendy. (...)

                                                                                                                                       

 • Zadania Komendy określają odrębne przepisy Komendanta Głównego Policji w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.
 • Szczegółowy sposób realizacji obowiązków i uprawnień przełożonych oraz podwładnych przy wykonywaniu zadań Komendy określają odrębne przepisy Komendanta Głównego Policji o funkcjonowaniu organizacji hierarchicznej w Policji.   (...)                                                                                                                                                                                                             

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

 

 

Kierownictwo Komendy stanowią :

 • Komendant Powiatowy Policji w Świdnicy;
 • I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Świdnicy nadzorujący służbę kryminalną w Komendzie i podległych jednostkach organizacyjnych;
 • Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Świdnicy, nadzorujący służbę prewencyjną Komendzie i podległych jednostkach organizacyjnych.

W skład Komendy wchodzą następujące komórki organizacyjne:

  

w służbie kryminalnej :

 • Wydział Kryminalny,
 • Wydział Dochodzeniowo-Śledczy,
 • Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą;

 

w służbie prewencyjnej:

 • Wydział Prewencji,
 • Wydział Ruchu Drogowego,
 • Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo-Informacyjnych,
 • Posterunek Policji w Jaworzynie Śląskiej,
 • Posterunek Policji w Marcinowicach,
 • Posterunek Policji w Dobromierzu;

 

w służbie wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym:

 • Zespół Kontroli,
 • Zespół Prezydialny,
 • Zespół Kadr i Szkolenia,
 • Zespół Wspomagający,
 • Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnej i Kancelaria Tajna.