Ta strona używa plików cookie!
close

Notatka ze zdarzenia drogowego

Data dodania: 1 grudnia 2015 r.

Policjanci w przypadku, gdy zostaną wezwani do wypadku drogowego (także kolizji), sporządzają dokument opisujący dokonane przez nich ustalenia dotyczące tego zdarzenia. Notatka, podobnie jak pozostałe materiały dotyczące wypadku są udostępniane zakładom ubezpieczeń w celu ustalenia podstaw odpowiedzialności cywilnoprawnej i likwidacji powstałych szkód, na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, ze. zm.).

Należy jednak pamiętać, że prawo do zapoznania się z dokumentami dotyczącymi wypadku mają także jego uczestnicy, jak również właściciele pojazdów biorących udział w zdarzeniu. Informacji w tym zakresie udzielają jednostki Policji woj. dolnośląskiego. Ich udostępnienie następuje w formie zaświadczenia, które podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Zwracając się o wydanie zaświadczenia pamiętajmy, aby odpowiednio uzasadnić swój wniosek, poprzez wskazanie konkretnej przyczyny dla której potrzebne są nam informacje dotyczące wypadku. Natomiast dołączenie do wniosku dowodu uiszczenia opłaty skarbowej we właściwym miejscowo urzędzie gminy, ze wskazaniem w tytule przelewu, iż wpłata dotyczy zaświadczenia na temat zdarzenia drogowego nr sprawy KW/ID/l.dz./itp., znacząco skróci czas oczekiwania na wydanie zaświadczenie.

Do wydawania zaświadczeń stosuje się przepisy działu VII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, ze zm.).