Ta strona używa plików cookie!
close

Ochrona Praw Człowieka

Data dodania: 14 grudnia 2015 r.

"Policjanci w toku wykonywania czynności służbowych mają obowiązek respektowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka."

(art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji)

 

 

 

PEŁNOMOCNIK KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI
WE WROCŁAWIU DS. OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA

 

ul. Podwale 31-33
50-040 Wrocław
tel. (71) 340-45-21

fax. (071) 340-47-43

 

podinsp. Barbara Lorenc-Żelisko

prawa-czlowieka@wr.policja.gov.pl

pelnomocnikopc@wr.policja.gov.pl

 

Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka przyjmuje interesantów we wtorki w godz. 9.00 - 11.00,
w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu
przy ul. Podwale 31-33, pok. 075.

 

Do najważniejszych zadań realizowanych przez Pełnomocnika Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu ds. Ochrony Praw Człowieka należy:

 • propagowanie problematyki praw człowieka i dbanie o przestrzeganie standardów ich ochrony w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji na terenie województwa dolnośląskiego;
 • bieżące monitorowanie działań Policji pod kątem respektowania godności ludzkiej i przestrzegania praw człowieka, a także proponowanie rozwiązań mających na celu utrzymanie wysokich standardów w tym zakresie;
 • inicjowanie współpracy oraz utrzymywanie stałego kontaktu z instytucjami i organizacjami pozarządowymi mogącymi wspomóc działania Policji w dziedzinie ochrony praw człowieka;
 • inicjowanie, monitorowanie i koordynowanie działań jednostek i komórek organizacyjnych Policji na terenie województwa, w zakresie realizacji zaleceń krajowych i międzynarodowych instytucji i organizacji powołanych do ochrony praw człowieka oraz zadań wynikających z krajowych programów dotyczących obszaru ochrony praw człowieka, promowanie działań na rzecz poszanowania praw człowieka;
 • sporządzanie informacji, opinii i stanowisk w przedmiocie oceny zgodności działań policjantów ze standardami ochrony praw człowieka;
 • diagnozowanie potrzeb szkoleniowych, opiniowanie programów szkoleniowych z zakresu ochrony praw człowieka, inicjowanie lub samodzielne organizowanie szkoleń niezbędnych do zapewnienia właściwego poziomu respektowania praw człowieka przez funkcjonariuszy Policji na terenie województwa;
 • reprezentowanie Komendanta Wojewódzkiego Policji w krajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach poświęconych prawom człowieka;
 • sporządzanie rocznych sprawozdań  z działalności Pełnomocnika   w zakresie ochrony praw człowieka;
 • bieżąca współpraca z Pełnomocnikiem Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka w zakresie realizacji ww. Zadań;
 • propagowanie i nagłaśnianie działań Policji w zakresie ochrony praw człowieka;
 • opracowywanie i realizacja  projektów informacyjno-szkoleniowych w zakresie propagowania prawa człowieka na terenie województwa dolnośląskiego;

 

Rola ochrony Praw Człowieka w Policji ma dwa zasadnicze wymiary: 

 

1.    wymiar wymiar zewnętrzny: 

 • Policja jest instytucją gwarantującą korzystanie z praw obywatelom np. prawo obywateli do wolności i bezpieczeństwa osobistego, 

2.     Policja jako instytucja działająca wyłącznie na podstawie i w granicach przepisów prawa, a także  zobowiązana ustawowo do respektowania w swoich działaniach godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka, poprzez np. zakaz stosowania tortur lub innego nieludzkiego wewnętrzny: 

 • Policja jako organizacja respektująca prawa funkcjonariuszy i pracowników Policji .