Ta strona używa plików cookie!
close

Rodzina

Data dodania: 29 listopada 2015 r.

PAMIĘTAJ!

 

Przemoc w rodzinie jest przestępstwem ściganym przez prawo – to agresywne zachowanie członka rodziny, które narusza Twoje lub Twoich bliskich prawa i dobra osobiste powodując psychiczne i fizyczne cierpienie lub poniżenie.

Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich stał się ofiarą przemocy ze strony członka rodziny, jeśli Twój partner, dziecko lub inna osoba krzywdzi Ciebie lub Twoich bliskich

RATUJ SIĘ!
NIE WSTYDŹ SIĘ!
SZUKAJ POMOCY!


PAMIĘTAJ, ŻE:

Policjant jest zazwyczaj pierwszym przedstawicielem prawa wzywanym w sytuacji przemocy w rodzinie, to Policja ma zgodnie z Ustawą o Policji obowiązek ochrony, życia, zdrowia i mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra. Oznacza to obowiązek ochrony osób słabszych i krzywdzonych.

Od 1998 roku w celu powstrzymania przemocy domowej wprowadzono procedurę "NIEBIESKIEJ KARTY". Procedura została opracowana przez Komendę Główną Policji, Komendę Stołeczną Policji oraz Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz przetestowana i pozytywnie oceniona przez Policję podczas pilotażu wiosną 1997 roku w Warszawie w Dzielnicy Ochota.

Głównym założeniem powstania procedury było stworzenie dla policjantów standardu postępowania podczas interwencji dotyczącej przemocy w rodzinie i ujednolicenie powstających przy tej okazji dokumentów.

Zadania podstawowe Policji - udzielanie pomoc.

W ramach procedury funkcjonariusz Policji:

 • organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,
 • organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą domową,
 • podejmuje, w razie potrzeby, inne niezbędne czynności zapewniające ochronę życia, zdrowia i mienia osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie, włącznie z zastosowaniem na podstawie odrębnych przepisów w stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, środków przymusu bezpośredniego i zatrzymania,
 • przeprowadza o ile jest to możliwe, z osobą , wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, rozmowę w szczególności o odpowiedzialności karnej za znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliższą lub inną pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, oraz wzywa osobę, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie do zachowania zgodnego z prawem i zasadami współżycia społecznego,
 • przeprowadza na miejscu zdarzenia, w przypadkach niecierpiących zwłoki, czynności procesowe w niezbędnym zakresie, w granicach koniecznych do zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa,
 • podejmuje działania mające na celu zapobieganie zagrożeniom mogącym występować w rodzinie, w szczególności składa systematyczne wizyty sprawdzające stan bezpieczeństwa osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie w zależności od potrzeb określonych przez zespół interdyscyplinarny lub grupę roboczą.  NIE POZWÓL BY CIĘ KRZYWDZONO!

  NIE POZWÓL, aby bicie stało się codziennym rytuałem. Im dłużej będziesz się z tym godzić, tym trudniej będzie ci się wyzwolić z krzywdzącego związku. Nawet jeśli z różnych powodów przez pewien czas znosiłaś przemoc, powinnaś w końcu powiedzieć NIE! DOŚĆ! Nigdy nie jest za późno aby przerwać łańcuch przemocy.

  PAMIĘTAJ, NIE JESTEŚ SAMA, NIE JESTEŚ SAM!!!

  POTRZEBUJESZ POMOCY, ZADZWOŃ

  • POLICYJNY TELEFON ZAUFANIA
   Telefon: 800 166 017

  • NIEBIESKIE POPOŁUDNIE
   KAŻDY PONIEDZIAŁEK w KPP w Świdnicy ul. Ofiar Oświęcimskich 15
   DYŻUR PSYCHOLOGA

   Telefon: 74 8 582 232

  • TELEFON ZAUFANIA
   PUNKT KONSULTACYJNO-TERAPEUTYCZNY DLA OFIAR PRZEMOCY
   W RODZINIE PRZY STOWARZYSZENIU INICJATYWA WOBEC ZAGROŻEŃ
   ANAN w ŚWIDNICY

   Dyżury prawnika, pedagogów, psychologów, terapeuty uzależnień, pielęgniarki od poniedziałku do piątku w godz. 1500 – 2000, w soboty od 1000 do 1500.

   Telefon: 74 8 538 980

  • NIEBIESKA LINIA
   Telefon: 801 120 002

  • PUNKT POMOCY OFIAROM PRZEMOCY W RODZINIE
   PORADNIA ODWYKOWA
   ul. Chrobrego 5
   ŚWIDNICA

   Telefon: 74 8 522 802

 

 

WYKAZ PODMIOTÓW Z TERENU POWIATU ŚWIDNICKIEGO ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PROBLEMEM PRZEMOCY W RODZINIE:

 

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica; tel. 74 851 50 10
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, pl. Wolności 24, 58-170 Dobromierz, tel. 74 858 62 37
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pl. Wolności 24, 58-170 Dobromierz; tel. 74 858 62 37
 • Punkt Konsultacyjny, pl. Wolności 24, 58-170 Dobromierz; tel. 74 858 62 37
 • Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 1 Maja 7, 58-140 Jaworzyna Śląska; tel. 74 858 42 22
 • Punkt Konsultacyjny (przy GKRPA), ul. l Maja 7, 58-140 Jaworzyna Śląska; tel. 74 848 93 11
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Juliana Tuwima 22/1, 58-124 Marcinowice; tel. 74 858 52 22
 • Punkt Konsultacyjny, ul. J. Tuwima 2, 58-124 Marcinowice; tel. 696 666 746
 • Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Armii Krajowej 23, 58-150 Strzegom; 74 647 71 80
 • Punkt Interwencji Kryzysowej, pl. Jana Pawła I I 10, 58-150 Strzegom; tel. 696 042 592
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci z Wałbrzycha, Pl. Jana Pawła II 10, 58-150 Strzegom tel. 696 042 592
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica; tel. 74 852 13 37
 • Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze, ul. Westerplatte 47, 58-100 Świdnica; tel. 74 852 28 02
 • Europejskie Centrum Przyjaźni Dziecięcej, ul. Kościelna 15, 58-100 Świdnica; tel. 607 850 770
 • Hostel dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy Fundacji Pomocy Biednym Dzieciom "Ut Unum Sint", ul. A. Mickiewicza 9, 58-100 Świdnica; tel. 74 853 33 27
 • Placówka Wsparcia Dziennego, ul. Jagiellońska 30, 58-100 Świdnica; tel. 502 515 333
 • Placówka Wsparcia Dziennego, ul. Jodłowa 21, 58-100 Świdnica, tel. 503 584 967
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica; tel. 74 852 30 67
 • Diecezjalna Specjalistyczna Poradnia Rodzinna przy Parafii pw. Św Józefa Oblubieńca NMP, ul. Budowlana 6; 58-100 Świdnica; tel. 516 739 515
 • Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. M. J. Piłsudskiego 8, 58-160 Świebodzice; tel. 74 666 95 81
 • Punkt Konsultacyjno - Informacyjny, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 8, 58-160 Świebodzice; tel. 74 666 95 99
 • Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Armii Krajowej 54, 58-130 Żarów; tel. 74 858 07 45