: 344364
Ostatnie komunikaty

WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ ŚWIDNICKIEJ POLICJI

MAIL OFICERA PRASOWEGO KPP W ŚWIDNICY

katarzyna.czepil@swidnica.wr.policja.gov.pl

KPP w Świdnicy poszukuje:

Ktokolwiek zna i może przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu osoby poszukiwanej proszony jest o kontakt osobisty lub telefoniczny z Wydziałem Kryminalnym KPP w Świdnicy tel. 74 85-82-227; 74 85-82-206 lub najbliższą jednostką Policji tel 997.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zobacz...

Ważne informacje:
Ostatnie komunikaty zamieszczone na stronie KPP Świdnica...
Świdnica
2014.11.19

ZIMA 2014/2015


W związku ze zbliżającym się okresem zimowym i występującymi znacznymi spadkami temperatur, istotnym jest konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na problemy osób narażonych na takie warunki pogodowe. Dlatego policjanci powiatu świdnickiego wzorem lat ubiegłych prowadzą działania mające na celu przeciwdziałanie zagrożeniom życia i zdrowia osób bezdomnych i bezradnych.

więcej »»
Kraj
2014.11.18

Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz!


Zwrócenie uwagi na ryzyko związane z zawieraniem umów finansowych, w tym przede wszystkim z zaciąganiem wysoko oprocentowanych, krótkoterminowych pożyczek, oraz z korzystaniem z usług finansowych, które nie podlegają szczególnemu nadzorowi państwa – to główny cel kampanii społecznej „Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz”. Jednym z patronów akcji jest Policja.

więcej »»
Świdnica
2014.11.14

Oszukiwał przy zbieraniu datków na bezdomne zwierzęta.


Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy poszukują osób, które we wrześniu br. na ul. Łukowej i w Rynku przekazały pieniądze na rzecz Schroniska dla zwierząt w Dzierżoniowie.

więcej »»

Aktualne komunikaty > > >

 
K o m e n d a   W o j e w ó d z k a   P o l i c j i   w e   W r o c ł a w i u    ©   By MH & MK
Ten Serwer nie jest w żaden sposób połączony z siecią komputerową Policji
i zawiera tylko jawne dane udostępniane przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu