: 375003
AKTUALNOŚCI:OFICER PRASOWY

Świdnica
2013.07.23

ŚWIĘTO POLICJI 2013


23 lipca 2013r. w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Świdnicy odbyły się uroczystości z okazji 94 Rocznicy powołania Policji Państwowej, w których uczestniczył I Z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Zygmunt Skwierawski oraz licznie przybyli zaproszeni goście.

Obchody Święta Policji rozpoczęły się 23 lipca o godz. 9.00 uroczystą Mszą Świętą w Kościele na Osiedlu Młodych w Świdnicy, koncelebrowaną przez księdza Biskupa Adama Bałabucha.

O godz. 11.00 w Sali narad Urzędu Miejskiego w Świdnicy zebrali się zaproszeni goście oraz policjanci garnizonu świdnickiego.
Wśród zaproszonych gości nie zabrakło parlamentarzystów, duchowieństwa, przedstawicieli władz samorządowych naszego powiatu, przedstawicieli instytucji i służb współpracujących z Policją. Na uroczystość przybyli I Z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Zygmunt Skwierawski, Jego Eminencja Ksiądz Biskup Adam Bałabuch, Starosta Powiatu Świdnickiego Pan Zygmunt Worsa, Prezydent Miasta Świdnica Pan Wojciech Murdzek, burmistrzowie miast i wójtowie gmin powiatu świdnickiego, przedstawiciele służb mundurowych: Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Lasów Państwowych i Straży Miejskich ze Świdnicy i Świebodzic. Wśród przybyłych gości nie zabrakło przedstawicielek Koła Ligi Kobiet Polskich, uczniów klas policyjnych z Zespołu Szkół Nr 3 w Świdnicy, emerytów policyjnych oraz rodzin awansowanych i nagrodzonych policjantów.


1 z 19

W poszczególnych korpusach awanse otrzymało: 1 oficer, 59 aspirantów i 64 podoficerów.
Komendant Powiatowy Policji w Świdnicy wystosował Listy Gratulacyjne do 8 pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy.


Nagrodami finansowymi ze Środków Urzędu Gminy Świdnica, Urzędu Miasta Świdnica, Urzędu Miasta Strzegom, Jaworzyna Śląska, Świebodzice i Starostwa Powiatowego w Świdnicy nagrodzonych zostało 19 funkcjonariuszy.

Zarząd Główny NSZZPolicjantów przyznał:

 • ZŁOTA ODZNAKĘ HONOROWĄ
  asp.sztab. Dariuszowi MISIURA
 • SREBRNĄ ODZNAKĘ HONOROWĄ
  asp.sztab. Arkadiuszowi KUKLA
 • BRĄZOWĄ ODZNAKĘ HONOROWĄ
  podinsp.Kazimierzowi BIAŁOŃ
  st.asp. Arturowi ZYCH
  asp.sztab. JANUSZOWI RYMAR

  Odznaka Honorowa NSZZPolicjantów została przyznana Burmistrzowi Miasta Strzegom Panu Zbigniewowi SUCHYCIE.


  Na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Świdnicy wpłynęły życzenia od instytucji państwowych, listy gratulacyjne i podziękowania za współpracę.


  Oficer Prasowy
  KPP w Świdnicy
  asp.sztab. Katarzyna Czepil


 • Drukuj

   
  K o m e n d a   W o j e w ó d z k a   P o l i c j i   w e   W r o c ł a w i u    ©   By MH & MK
  Ten Serwer nie jest w żaden sposób połączony z siecią komputerową Policji
  i zawiera tylko jawne dane udostępniane przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu